Estonia's cleantech future - 9 promising startups

June 3, 2020

Two cleantech accelerator programs – EIT Climate-KIC Accelerator and Beamline Beta - started in parallel to support 9 Estonian cleantech startups  to reach  investor readiness and provides funding of 215 000 euros that will be divided between the startups.

EIT Climate-KIC Accelerator is a business acceleration programme focused on climate impact. The Accelerator lasts for six months, and includes coaching, international bootcamps, masterclasses, and of course the kick-off financial support to keep the ball rolling.

Beamline Beta is the first Estonian pre-accelerator for cleantech startups.It is also six month program for startups that are still starting or already are in the Business Model development stage. It is intended to help early-stage startups refine and develop their unique selling proposition and business model. The first prototype can be finalized and assistance is provided to obtain industry feedback. Beamline Beta is powered by Cleantech Estonia, Sunly and Ministry of the Environment.

SmartVent

Nutikas ruumipõhine sensorite abil juhitav ventilatsioonisüsteem SmartVent annab lihtsalt kasutatava tagasiside võimaluse. Hoonehaldur saab veebirakendusest saadud infot analüüsida, ning selle põhjal tegeleda süsteemi kitsaskohtadega. Nii saab elektrilt kokku hoida, pikendada riistvara eluiga ja luua perfektse töökeskkonna.

SmartVent is giving tenants an easy and quick way to give their feedback on the air quality, building manager can analyse that feedback from the web-app, discover shortcomings in the system and take action. You can cut down those unreal energy costs and make sure that your hardware lasts longer and create a perfect working environment. / Joosep Hendrik Sild, joosep@smartvent.ee

Vetik

Vetik tegeleb Saaremaa ja Hiiumaa vahel kasvava punavetika väärindamise arendamisega. Vetikas leidub punast pigmenti, mis on looduslikuks alternatiiviks asendamaks tänapäeval kosmeetikas kasutatavaid ebatervislikke värvaineid.

Vetik is a new Estonian startup developing algae based products (red colorant, seaweed extract) for cosmetics. Red pigment, which is found in a seaweed, is a natural alternative to replace unhealthy dyes found in cosmetics. / Valmar Kasuk, valmar.kasuk@gmail.com

SUCKÕRS

SUCKÕRS kasutab 100% looduslikku Saaremaa pilliroogu ja toodab neist lisaaineid kasutamata taaskasutatvaid ja biolagunevaid joogikõrsi.

SUCKÕRS - reusable, biodegradable drinking straw Suckõrs is made exclusively from reed that grows naturally on the shores of Estonia (Saaremaa). Reed is processed into the straws without the use of any additives and  Suckõrs can be reused multiple times. / Mihkel Tamm, mihkel@pillirookõrs.ee

EKOTEKT

EKOTEKT projekteerib, müüb ja mis peamine - ehitab   suuremahuliste 3D-ehitusprinterite abil maju nii Eesti kui välismaale. 3D-printereid kasutades väheneb majade ehitusaega kuni 70%, samuti on  majad keskkonnasõbralikumad betoonseintes kasutatavate jäätmete tõttu.

EKOTEKT designs, sells and mainly constructs homes using large scale 3D construction printers. Ekotekt reduces up to 70% construction time with 3D printers. Their houses are more sustainable due to waste materials used in concrete walls. / Abhishek Kumar Devjibhai, a@ekotekt.com

Circup

Circup arendab kiirpesumasinaid korduvkasutatavatele topsidele, mida saab paigaldada nii kohvikutesse, kontoritesse, tanklatesse ja kasutada ka vabaõhufestivalidel. Lisaks kasvatab Circup üle-eestilist vastutustundlike kohvikute võrgustikku kaardistades kõik kohad, mis toetavad oma topside kasutamist.

Circup develops high-speed washing machines for reusable cups that can be installed in cafes, offices and petrol stations as well as used at open-air festivals. In addition, Circup is growing the nationwide network of responsible cafes by mapping all  places that support the use of reusable cups. / Marius Urva marius.urva@gmail.com; Aino-Silvia Tali, ainosilvia.tali@gmail.com

Laava Tech

Laava Tech arendab ja toodab erinevaid LED-valgustuse lahendusi erinevatele tööstusharudele. Nende tarkvara annab täieliku kontrolli valgustuslahenduse võimsuse, spektri ja intensiivsuse üle, võimaldades juhtida tulesid individuaalselt või partiidena, kaugjuhitavalt ja juhtmevabalt.

Laava Tech develops and manufactures smart LED lighting solutions for a variety of industries. Their software gives a complete control over power, spectrum, and intensity of your lighting solution. You can control your lights individually or in batches, remotely and wirelessly. / Tatsiana Zaretskaya, tatsiana@laavatech.com

Local Offset

Local offset pakub ettevõtetele ja eraisikutele võimalust tasakaalustada oma süsiniku jalajälge kasutades selleks kohalikke loodusvarasid.

Local Offset is a carbon offset and biodiversity marketplace with a local impact. It connects companies with local forest and landowners whose natural carbon sinks offset businesses’ climate footprints. / Merit Valdsalu, meritvaldsalu@gmail.com

Woola

Woola toodab lambavillast pressitud keskkonnasõbralikke pakkematerjale, vähendades sellega keskkonda koormavate pakkekilede jäätmete probleemi.

Woola makes sustainable packagingout of leftover sheep wool toreduce the footprint of online shopping. The solution addresses the challenge of rethinking our systems to eliminate waste and focus on the continual use of resources - by replacing e-commerce package filling with sheep wool. / Anna-Liisa Palatu, annaliisa.palatu@gmail.com

Optigon

Optigon arendab neljarattalist e-jalgratast, mis asendaks auto linnapiirkondades. E-jalgrattaga  kaasnevad kõik jalgratta plussid, lisaks suurem turvalisus, iga ilmaga sõitmisega mugavus ja ruum, kuhu isiklikke asju paigutada. Ja mis peamine - vähem autosid linnaruumis!

Optigon develops a four-wheeled e-bike that replaces the car in dense urban areas. It has all the perks of an e-bike, plus, higher safety, all-weather comfort and cargo space. / Indrek Petjärv, indrek@optigon.ee

Lisainformatsiooni saamiseks startup'ide, investeerimisvõimaluste ja ärikiirendi programmide kohta palun kirjutage erki@cleantechestonia.ee (Erki Ani).

For more information about the startups, investment opportunities and business accelerator program, please contact Estonian national manager Erki Ani by writing to erki@cleantechestonia.ee.

#climaccelerator #beamline #accelerator