Innovatsioon jäätmekäitluses - endine õpilasfirma alustab Euroopa suurimat kodukompostrite projekti

August 21, 2019

English below

Tallinnas algas 2019. aasta Euroopa suurim kompostrite pilootprojekt Rohering, mille raames pakutakse pealinna elanikele 150 mikroobide toimel töötavat kiirkompostrit. Projekti käigus tehakse kindlaks, kui palju uudse tehnoloogia abil inimeste sorteerimisharjumus kasvab. Projekti viivad läbi Eesti kiirkompostrite arendaja Wastefox ja Tallinna jäätmekeskus. Projekt toimub Euroopa kliima-innovatsiooni eestvedaja Climate-KIC’i City Challenge’i raames, millele kuulutas 2018. aastal välja konkursi Eesti roheinnovatsiooni eestvedaja MTÜ Cleantech Estonia.

Pilootprojekti tulemuste põhjal plaanib Roheringi eesvedaja Wastefox luua järgmiseks aastaks kiirkompostrite jagamisest meetodi Euroopa Liidu riikide valitsustele, mis aitaks neil täita liidu seatud kohustus võtta 50% olmejäätmetest uuesti ringlusesse.

Enamik kompostreid jaotatakse laiali juhuslikult valitud eramajade vahel Haabersti linnaosas – iga kompostri saaja tasus 25 euro suuruse omaosaluse ja ülejäänud summa kaeti projekti rahastusega. Nelja kuu jooksul kaalub Tallinna jäätmekeskus jooksvalt projektis osalevate majapidamiste segaolmejäätmete konteinereid, et teha kindlaks kas bioprügi hulk olmeprügis on pärast kompostrite laiali jagamist vähenenud.

Linnaelanikele on kiirkomposter uus põnev vahend, mis aitab neil bioprügi sorteerimisel harjumuseks saada,” ütles Roheringi projektijuht Joonatan Oras. “Kui kompostrid suudavad bioprügi sorteerijate arvu tõsta aitab see vähendada prügimäele jõudnud bioprügi hulka, millest eritub suures koguses kasvuhoonegaase. Lisaks aitab bioprügi sorteerimine jäätmejaamadel näiteks plastikut efektiivsemalt taaskäidelda,” lisas ta.

Tallinn on juba saavutanud häid tulemusi jäätmete taaskasutuses. Tallinna Jäätmekeskuse osalemine projektis Rohering on samm selleks, et muuhulgas vähendada just biojäätmete sattumist segaolmejäätmetesse, teisalt aga anda elanikele võimalus ise toota vajalikku huumust oma koduaia tarvis,“ selgitas projekti kasulikkust Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Eestis toodetud ja arendatud kiirkomposter lagundab toidujäätmeid võrreldes tavalise kompostihunnikuga kuni 10 korda kiiremini. Jäätmetele ei pääse ligi loomad, kompostritest ei eritu haisu ning need töötavad orgaaniliste mikroobide toimel, mis kiirendavad lagunemisprotsessi. Wastefox kompostri lõppsaadust saab kasutada aias taimede väetamiseks. Cleantech Estonia projektijuht Kadri Kaarna tõdeb, et Wastefoxi loodud kiirkompostrid aitavad hoida köögijäätmed loomulikus süsinikuringluses, kui huumust aiapidamises või põllumajanduses ära kasutada.

Rohering projekti abil plaanime järgmisel aastal jõuda vähemalt viie Eesti ja teiste Euroopa riikide omavalitsustega strateegilise partnerluseni, mille tulemusena aitaks meie tehnoloogia motiveerida nende elanikke biojäätmeid hoolikamalt sorteerima,” lisas Oras.

Kompostrite arendustele on nõuga kaasa aidanud Eesti Maaülikooli teadlased. Kiirendatud protsess kompostris võimaldab 50 liitrisel kompostril aastas huumuseks muuta kuni 500 liitrit biojäätmeid. Jäätmete lagunemiseks vajalikku soojust aitab külmemate temperatuuridega hoida spetsiaalne isolatsioon kasti ümber. Tekkinud huumust saab kasutada aias väetisena.

Pilootprojekti aitavad läbi viia eksperdid kuuest organisatsioonist: Wastefox, Tallinna jäätmekeskus, MTÜ Cleantech Estonia, Eesti Maaülikool, Keskkonnaministeerium ja Tallinna Linn.

Roheringi eestvedaja Wastefox (endise nimega Festera) asutati 2016. aastal õpilasfirmana, mil see tegeles tubaste jäätmekastide tootmisega. Aastal 2017 võitis Wastefox muuhulgas ka Eesti ja Euroopa Parima õpilasfirma tiitli.

Pilootprojekti kohta leiab rohkem infot aadressil www.rohering.ee

Rohkem pilte ja logosid: http://bit.ly/2KYc0zB

Lisainfo:

Joonatan Oras, Wastefoxi tegevjuht ja Roheringi projektijuht

+372 5611 0201

joonatan@wastefox.ee

•••

Innovation in the waste management of Tallinn - a former student company launches Europe's largest home composting pilot project

Rohering - Europe's largest home composting pilot project of 2019 started in Tallinn. During the project 150 fast composters will be distributed to residents of the capital. The project will determine by how much sorting biowaste will increase with the help of innovative technology. The project is being carried out by Wastefox, the Estonian developer of fast composters, and Tallinn Waste Center.

Based on the results of the pilot project Wastefox plans to create a method for distributing high-speed composters to EU governments next year that will help them meet the Union's goals to recycle 50% of municipal waste.

Most composters are distributed among randomly selected private houses in the Haabersti district. For four months the Tallinn Waste Center will continuously weigh mixed municipal waste bins from the participating households to determine if the amount of biowaste in the municipal waste has decreased after the distribution of the composters. Households have to pay a 25 euro entry fee to join the project.

"For city dwellers quick composting is a new exciting tool that will help them get used to sorting bio-waste," said Jonathan Oras, Rohering's project manager. “If composters can increase the number of bio-waste sorters it will help reduce the amount of bio-waste that reaches landfills, thus reducing greatly the amount of emitted greenhouse gases. Additionally better sorting of bio-waste will help waste recyclers recycle plastic more efficiently,” added Oras.

Tallinn has already achieved good results in waste recycling. The participation of the Tallinn Waste Center in the Rohering project is a step towards reducing the amount of bio-waste in mixed municipal waste, but also giving residents the opportunity to produce necessary humus for their own home garden,” explained Kristjan Mark, the director of Tallinn Waste Center.

Produced and developed in Estonia, the quick composter decomposes food waste up to 10 times faster than conventional compost heaps. The waste is not accessible to animals, does not emit odors from the composter, and works with organic microbes that accelerate the decomposition process. The end product of the Wastefox Compost can be used to fertilize plants in the garden.

"After the Rohering pilot project we plan to reach a strategic partnership with at least five local and regional authorities in Estonia and other European countries next year, thus helping residents to sort their bio-waste more carefully," Oras added.

Researchers of the Estonian University of Life Sciences have contributed to the development of the Wastefox composters. An accelerated process in a composter allows a 50-liter composter to transform up to 500 liters of bio-waste into humus per year. The heat needed to decompose the waste is aided by the special insulation around the box. The resulting humus can be used as a fertilizer in the garden.

Experts from six organizations - Wastefox, Tallinn Waste Center, NGO Cleantech Estonia, Estonian University of Life Sciences, Ministry of the Environment and the City of Tallinn - are helping to carry out the pilot project.

The pilot project takes place within the framework of the European Climate-KIC City Challenge, the leader of European climate innovation, which was announced in 2018 by the Estonian NGO Cleantech Estonia which promotes green innovation.

Wastefox (formerly Festera), the leader of Rohering, was founded in 2016 as a student company to manufacture indoor waste bins. In 2017, Wastefox also won the title of Best Estonian and European Student Company.

More information about the pilot project is available at www.rohering.ee

#startup #wastefox #resourcesandenvironment #agtechandfood