Estonian Cleantech Association founded to boost the development of the sector

May 10, 2024

Eesti keeles all

Estonian Cleantech Association founded to boost the development of the sector

Estonian Cleantech Association was founded on 7 May 2024 in Tallinn. The new business association unites, supports and represents cleantech companies engaged in the development, commercialization, usage, financing and other ways of supporting products, services and processes that save the environment and climate.

The association aims to increase the success of cleantech companies, enhance the development of a sustainable economy and reduce the negative impacts of the economy on the environment and climate.

At the association's launch event, President Kersti Kaljulaid shared that although not enough has been done in the Estonian legal space to support the development of clean technologies, we already have many successful players. She expressed hope that more cleantech companies will arise in the upcoming years.

The President was followed by a speech by Keit Kasemets, Secretary General of the Ministry of Climate of Estonia, who, among other things, touched on the ongoing work on the draft Climate Law, which will provide crucial support to cleantech companies.

Kädi Ristkok, CEO of the Estonian Cleantech Association, explained why the association is needed.

"The future success of Estonia's economy depends on smart and sustainable companies. We already have a considerable number of internationally competitive cleantech companies that make a significant contribution to the Estonian economy. The association will allow us to join forces to further boost the sector's development," she said.

The launch event also included a panel discussion, where the participants agreed that the association will help create new opportunities for business-to-business cooperation, which is crucial to the sector's development.

Sixteen members have already joined: Bisly, Bugbox, Esgrid, Funki, Gelatex, GreenDice, KappaZeta, Reedest, Skycorp Technologies, Sustaxo, Sunly, Sunly Future Ventures, UP Catalyst, Vok Bikes, Zero Terrain/Energiasalv and 2C Ventures.

Estonian Cleantech Association grew out of the activities of the non-profit Cleantech Estonia. Cleantech Estonia operated from 2016 to 2024, supporting the development of the cleantech sector in Estonia from its early stages. Establishing the business association is necessary in the current phase of rapid development of the cleantech sector to overcome the challenges of cooperation and ensure the sector's growth.

-

Eesti sai rohetehnoloogia liidu

7. mail tähistati Eesti Rohetehnoloogia Liidu asutamist. Uus erialaliit ühendab, toetab ja esindab rohetehnoloogia ettevõtteid, mis tegelevad keskkonda ja kliimat säästvate toodete, teenuste ja protsesside arendamise, kaubandamise, kasutamise, rahastamise ja muul moel toetamisega.

Liit on võtnud eesmärgiks suurendada rohetehnoloogia ettevõtete edukust, võimendada jätkusuutliku majanduse arengut ning vähendada majanduse negatiivset mõju keskkonnale ja kliimale.

President Kaljulaid avas ürituse mõttega, et kuigi rohetehnoloogiate arenduseks ei ole täna Eesti õigusruumis piisavalt tehtud, siis hoolimata sellest on meil mitmeid edukaid tegijaid. Ta avaldas lootust, et rohetehnoloogia ettevõtteid on veelgi juurde oodata, kui julgeme kiirel sammul edasi liikuda.

Peale presidenti kõneles kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, kes puudutas muuhulgas käimasolevat tööd kliimaseaduse eelnõuga, mis saab pakkuma olulist tuge rohetehnoloogia ettevõtetele.

Liidu tegevjuht Kädi Ristkok tutvustas liidu eesmärke ja vajadust.

“Eesti majanduse tuleviku edu tagavad targad ja jätkusuutlikud ettevõtted. Meil on juba täna arvestatav hulk rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi rohetehnoloogia ettevõtted, kes panustavad oluliselt riigi majandusse. Liit võimaldab ühendada jõud, et sektori arengule veelgi hoogu juurde anda,” selgitas ta.

Avasündmusel toimus ka paneeldiskussioon, kus osalenud ettevõtjad olid üksmeelel, et liit loob uusi võimalusi ettevõtete vaheliseks koostööks, mis on sektori arengu kohalt võtmetähtsusega.

Liiduga on juba ühinenud Bisly, Bugbox, Esgrid, Funki, Gelatex, GreenDice, KappaZeta, Reedest, Skycorp Technologies, Sustaxo, Sunly, Sunly Future Ventures, UP Catalyst, Vok Bikes, Zero Terrain/Energiasalv ja 2C Ventures.

Eesti Rohetehnoloogia Liit kasvas välja MTÜ Cleantech Estonia tegevustest. Cleantech Estonia tegutses aastatel 2016-2024, toetades rohetehnoloogia valdkonna arengut Eestis alates selle varasest arengufaasist. Erialaliidu loomine on rohetehnoloogia valdkonna praeguses kiire arengu faasis vajalik, et ületada koostöös ees seisvad väljakutsed ning tagada valdkonna kasv.