Eesti rohetehnoloogia ettevõtete sõnul peab kliimaseadus looma õiged alused Eesti majanduse eduks

March 15, 2024

Pressiteade • Cleantech Estonia

26. oktoober 2023

Tallinn

Eesti rohetehnoloogia ettevõtete sõnul peab kliimaseadus looma õiged alused Eesti majanduse eduks.

Eesti rohetehnoloogia ettevõtteid koondav Cleantech Estonia hoiatab koos 33 ettevõttega Kliimaministrile ja Kliimanõukogule saadetud kirjas, et Eestis kavandatav kliimaseadus on kreenis. Praeguses versioonis seatakse eesmärgiks nö traditsionaalse majanduse kliimamõju vähendamine, kuid ei pöörata tähelepanu uutele rohetehnoloogiaid ja -lahendusi pakkuvatele majandusharudele, milles peitub Eesti majanduse konkurentsivõime tulevikupotentsiaal. Rohetehnoloogia ettevõtted rõhutavad, et Eesti vajab sellist kliimaseadust, mis loob alused edukaks ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks rohemajanduseks.

Kirjas rõhutatakse, et rohetehnoloogia arendamise kiirendamiseks Eestis tuleb luua hästi läbimõeldud riiklik rahastusmudel, tugev kohalik turg ja regulatiivne raamistik, mis võimaldab neid Eestis ning lähiriikides testida ja loastada. Eduka tulevikumajanduse huvides ei saa rohetehnoloogia arendamine olla pisteline ja juhuslik vaid majandussekotrite ning poliitikate ülene prioriteet.

Cleantech Estonia tegevjuht Kädi Ristkok rõhutab, et innovatsioon ning uued tehnoloogiad ei teki iseeneslikult. “On selge, et lähikümnenditel töötavad kõik majandused selle nimel, et kliimamuutuse mõjusid vähendada ning nendega kohaneda. Järgmisel kümnel aastal saame suures osas loota juba turul olevatele lahendustele aga peame vaatama ka kaugemale. Et saaksime Eestina olla need, kes teistele riikidele lahendusi ja tehnoloogiaid müüvad, peame ka ise looma lahendusi, millega kliimaneutraalsus saavutada ning teisi keskkonnaprobleeme oluliselt leevendada.“ Just selle soosimiseks ongi kiri Ristkoki sõnul loodud. „Vajame toetavat regulatiivset raamistikku, et tärkavas rohemajanduses Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi luua.”

Cleantech Estonia koondab ja esindab rohetehnoloogia ettevõtteid, et võimestada rohetehnoloogia majandusharude arengut. Läbi aastate on Cleantech Estonia toetanud ligi sadat rohetehnoloogia ettevõtet, mis on kaasanud ligi 100 miljoni euro väärtuses kapitali.

Loe täispikka pöördumist SIIT.

Kontakt:

Kädi Ristkok

kadi@cleantechestonia.ee

5303 5003